Kawasaki Hastalığı

Kawasaki Hastalığı
Kawasaki Hastalığı nedir? Neden oluşur?

Kawasaki hastalığı, çocuklarda Henoch-Schönlein Purpurası’ndan sonra ikinci en sık rastlanan vaskülit türüdür. Erişkinlerde görülmesi çok nadirdir.

Kawasaki hastalığı, vücuttaki küçük ve orta büyüklükteki kan damarlarında iltihaplanmaya (şişlik ve kızarıklık) neden olan bir hastalıktır. Beş günü geçen ve enfeksiyon vb. başka bir nedene bağlanamayan yüksek ateş genellikle ilk işarettir. En tehlikeli komplikasyonu kalpteki koroner arteri tutmasıdır.

Kawasaki hastalığı 5 yaşından küçük çocukları etkiler. Semptomlar erken fark edildiğinde ve erkenden tedavi edildiğinde, Kawasaki hastalığı olan çocuklar birkaç gün içinde düzelme gösterirler.

Araştırmacılar Kawasaki hastalığına neyin neden olduğunu tam olarak gösterememişlerdir. Ancak bazı enfeksiyonları takiben geliştiği sanılmaktadır. Nitekim Covid-19 enfeksiyonu sürecinde de çocukların bir kısmında Kawasaki benzeri klinik tablolar gözlenmiştir. Ancak Kawasaki Hastalığı kişiden kişiye bulaşmaz. Japon ve Kore kökenli çocuklar arasında daha yaygındır, ancak herhangi bir çocuğu etkileyebilir. Ülkemizde de çok yaygın olmasa da görülmektedir.

Kawasaki Hastalığının belirtileri ve bulguları nelerdir?

Hastalığın erken dönem belirtileri:

En az 5 gün süren yüksek ateş.

Kızarık ("kanlı") gözler

Sırt, karın, kollar, bacaklar ve genital bölgede pembe renkli döküntü

Kırmızı, kuru ve çatlamış dudaklar

"Çilek" dili (beyaz renkli dil üzerinde kırmızı lekeler)

Boğaz ağrısı

Şişmiş ve mor-kırmızı renkte avuç içi ve ayak tabanları

Boyunda şişmiş lenf bezleri

İkinci dönem genellikle ateş başladıktan 2 hafta sonrasını içerir. Bu dönemin başlıca belirtileri: 

Ellerde ve ayak cildinde soyulmalar

Eklem ağrısı

İshal, kusma, karın ağrısı

Zamanında ve etkin tedavi edilmezse Kawasaki hastalığı hangi sorunlara yol açabilir?

Hastalık erken tedavi edilmezse, kalbi etkileyen ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bunlar:

Kalbe kan sağlayan koroner arterlerin anevrizması (damar duvarında genişleme)

Kalp kası (miyokard), kalbin iç zarı (endokard), kapakçıklar ve kalbin çevresindeki dış zarda (perikard) iltihap

Kalbin normal ritm düzeninde değişiklik (aritmiler)

Kawasaki Hastalığı tanısında hangi testler kullanılır?

Kawasaki hastalığı belirtileri diğer çocukluk çağı viral ve bakteriyel hastalıklarının semptomlarına benzeyebilir. Hekimler genellikle semptomları (5 günü geçen ateş gibi) sorarak ve detaylı bir fizik muayene yaparak teşhis ederler.

Kawasaki hastalığı muhtemel görünüyorsa, hekimler:

Ekokardiyogram

Kızıl, kızamık ve kızamıkçık, sistemik juvenil idyopatik artrit gibi diğer durumları ekarte etmek için kan ve idrar örneklerini test ederler.

Kawasaki Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlanır. Kawasaki hastalığı olan çocuklar damar içinden immunglobulin (İVİG) verilerek tedavi edilir. İVİG tedavisi ayrıca koroner arter anevrizması riskini azaltır. Ayrıca hastalara kan testleri iltihabın iyileştiğini gösterene kadar yüksek dozda daha sonra da pıhtılaşmayı önleyecek düşük dozda aspirin verilir.

IVIG’in etkili olmadığı çocuklarda yüksek doz steroid verilir.