Genel Çocuk Hastalıkları Polikliniği

Genel Çocuk Hastalıkları Polikliniği

Pediatri olarak da bilinen tıp biliminin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümü, doğumdan ergenliğe kadar uzanan süreç içinde yer alan çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesinin izlemi ve hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. 0 ile 18 yaş arasında, çocuk olarak tanımlanan kişilerin doğumsal hastalıkları, doğum sonrası düzenli olarak uygulanması gereken aşı takibi, mental, fiziksel ve motor gelişiminin izlemi, Çocuk hekimlerince yapılır.

Bu süreçte yapılan rutin muayenelerde bebeklerin boy, kilo, baş çevresi, beslenme ve benzeri gelişiminin yanı sıra, günlük yaşam becerilerinin, ifade ve anlamalarının gelişimi, nörolojik ve psikolojik gelişimleri gibi pek çok süreç kontrol edilerek takip edilir. Henüz iletişim becerisi gelişmemiş bebeklerin hastalıklarının zorlu tanı ve tedavisi ile ilgilenen hekimler, çocukluk döneminde bulunan bireylerin muayenelerini ise onların psikolojilerini göz önünde bulundurarak yaparlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimleri 6 yıl tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra 4 yıl da pediatri bölümünde ihtisas yaparlar.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün Çocuk enfeksiyon, kardiyoloji, allerji, nefroloji, romatoloji, endokrin, gastroenteroloji, genetik, metabolizma vb. pek çok yan dalı da mevcuttur. Bu dallarda uzmanlaşan pediatristler, ek eğitim sürecinden geçerler.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları branşının en önemli özelliklerinden bazıları gelişim çağındaki çocukları ilgilendirdiği için, toplumun geleceği ile ilgili olmasıdır. Bu sayede sağlıklı nesiller ülkenin geleceğinin teminatı olacaktır.