Çocuklarda Böbrek Yetmezliği

Çocuklarda Böbrek Yetmezliği
Böbrek yetmezliği nedir?

Böbrekler normalde idrar yaparak çocuğun vücudundaki atıkları ve fazla sıvıyı vücuttan uzaklaştırır. Böbrekler işlerini yapmadığında, idrar yoluyla uzaklaştırılmak yerine kanda atık ve diğer maddeler birikir. Bu durumda böbrek yetersizliği ortaya çıkar. Böbrek yetmezliği, böbreklerde kandan atık maddeleri süzme böbrek fonksiyonunun kaybıyla sonuçlanan geçici veya kalıcı hasarı ifade eder. İki farklı böbrek yetmezliği türü vardır: akut (ani) ve kronik (uzun süreli). Akut böbrek yetmezliği aniden başlar ve potansiyel olarak geri dönüşümlüdür. Kronik böbrek yetmezliği en az üç ay içinde yavaş ilerler ve kalıcı böbrek yetmezliğine yol açabilir. Akut ve kronik nedenler, semptomlar, tedaviler ve sonuçlar farklıdır.

Akut böbrek yetmezliği aniden ortaya çıkar, çoğu zaman geçicidir. Tüm vücudu etkileyen bir hastalık, böbrek iltihabı, böbrek hasarı veya böbreğe zararlı ilaçlardan kaynaklanabilir. Sebep tedavi edildikten sonra böbrekler genellikle iyileşir. Böbrekler düzgün çalışmadığı geçici dönemde, vücutta oluşan zehirli maddeleri temizlemek için bazen, diyaliz adı verilen bir kan süzme tedavisi kullanılır.

Kronik böbrek yetmezliği zamanla olur ve genellikle kalıcıdır. Düzelmeyen akut böbrek yetmezliği, böbrek ve idrar yollarının doğumsal kusurları veya kronik böbrek hastalıkları nedeniyle gelişebilir. İlaç ve diyet çocuğunuzun sadece böbrek fonksiyonundaki düşüş hızını yavaşlatabilir. Böbreklerin tamamen düzelmesi mümkün değildir. Sonuçta, kronik böbrek yetmezliğini tedavi etmek için muhtemelen böbrek nakline ihtiyaç olacaktır.

Böbrek Yetmezliği Sebepleri Nelerdir?

Yetişkinlerde böbrek yetmezliği genellikle diyabet ve yüksek tansiyondan kaynaklanır. Pediatrik böbrek yetmezliğinin nedenleri farklıdır:

Akut veya kronik böbrek yetmezliğine yol açabilecek durumlar aşağıda verilmekle birlikte, sebeplerin tümü bunlara sınırlı değildir:

Akut böbrek yetmezliğinin nedenleri

Kan kaybı, ameliyat veya şok nedeniyle belli bir süre böbreklere kan akışında azalma.

İdrar yolu boyunca, idrar akımını engelleyen bir tıkanıklık

Hemolitik üremik sendrom. Genellikle E. coli enfeksiyonunun neden olduğu böbrek yetmezliği, böbrek içindeki küçük fonksiyonel yapılara ve damarlarda tıkanmanın bir sonucu olarak gelişir. Nadirdir.

Böbreklerde toksisiteye neden olabilecek bazı ilaçların alınması veya normal dozlarda böbreğe toksik etkisi olmayan ilaçların güvenli dozun çok üzerinde alınması.

Glomerülonefrit. Glomerullerde iltihabi reaksiyonu içeren bir tür böbrek hastalığı. Glomerülonefrit sırasında, glomerüller iltihaplanır ve böbreğin idrarı süzme yeteneği bozulur.

Kalp durması gibi böbreklere oksijen ve kan akışını bozabilecek herhangi bir durum.

Kronik böbrek yetmezliğinin nedenleri

Uzun süreli idrar yolu darlığı veya tıkanması.

Tekrarlayan böbrek dokusu enfeksiyonu (piyelonefrit) nedeniyle, böbreklerde yaygın hasar oluşması.

Alport sendromu. Kalıtsal, genetik bir hastalıktır. Sağırlığa, ilerleyici böbrek hasarına ve göz kusurlarına neden olan kalıtsal bir bozukluk.

Nefrotik sendrom. Birkaç farklı nedeni olan bir durum. Nefrotik sendrom, idrardaki protein, kandaki düşük protein, yüksek kolesterol seviyeleri ve doku şişmesi ile karakterizedir. Steroid tedavisine cevap vermeyen nefrotik sendromlar belli bir süre sonra kronik böbrek yetmezliğine yol açar.

Polikistik böbrek hastalığı. Kalıtsal bir hastalıktır. Böbreklerde sıvı ile dolu çok sayıda kistin büyümesi ile karakterize genetik bir bozukluk.

Sistinozis. Amino asit sistinin, lizozomlar olarak bilinen böbreğin belirli hücresel yapılarında biriktiği kalıtsal bir bozukluk.

Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?

Akut ve kronik böbrek yetmezliği belirtileri farklı olabilir ve her çocukta semptomlar farklı şekillerde olabilir.  Akut ve kronik böbrek yetmezliğinin en yaygın belirtileri şunlardır. Bununla birlikte,.

Akut semptomlar şunları içerebilir: Böbrek yetmezliği olan bir çocuğun böbrek fonksiyonları yüzde 15'ten az olana kadar semptomları olmayabilir. Akut böbrek yetmezliği belirtileri büyük ölçüde altta yatan nedene bağlıdır.

Yorgunluk, halsizlik, Konsantrasyon zorluğu

Kanama

Ateş

Döküntü

Kanlı ishal

Yüksek tansiyon veya çok düşük kan basıncı (nedene göre değişir)

Nefes darlığı

Şiddetli kusma

Karın ağrısı

İdrar çıkışı çok azalmış veya hiç idrar çıkışı yok

Yakın zamanda enfeksiyon geçirme

Soluk cilt

Bazı (böbreğe zararlı) ilaçları alma öyküsü

Böbreğe travma öyküsü

Dokuların şişmesi (Ödem)

Göz iltihabı

Karın içinde kitle

Ağır metallere veya toksik çözücülere maruz kalma

Kronik semptomlar şunları içerebilir:

İştahsızlık

Kusma

Kemik ağrısı

Baş ağrısı

Yetersiz büyüme

Keyifsizlik

Yüksek idrar çıkışı veya idrar çıkışı yok

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

İdrarını tutamamak (enürezis)

Soluk cilt

Ağız kokusu

İşitme kaybı

Karın içinde ele gelen kitle

Doku şişmesi (ödem)

Sinirlilik

Kötü kas tonusu

Zihinsel uyanıklıkta değişiklik

Akut ve kronik böbrek yetmezliği belirtileri diğer durumlara veya tıbbi sorunlara benzeyebilir. Teşhis için daima çocuğunuzun doktoruna danışın.

Böbrek Yetmezliği Teşhisi

Fizik muayeneye ve eksiksiz tıbbi geçmişe ek olarak, çocuğunuzun doktoru aşağıdaki teşhis testlerini isteyebilir:

Kan testleri. Kan testleri, kan hücreleri sayısını, elektrolit seviyelerini ve böbrek süzme fonksiyonunu belirleyecektir.

İdrar testleri.

Göğüs röntgeni. Dahili dokuların, kemiklerin ve organların film üzerine görüntüleri için.

Kemik taraması. Eklemlerdeki dejeneratif ve / veya artritik değişiklikleri değerlendirmek için bir nükleer görüntüleme yöntemi; kemik hastalıklarını ve tümörleri tespit etmek; kemik ağrısı veya iltihaplanma nedenini belirlemek için.

Böbrek ultrasonu (sonografi olarak da bilinir). Test, böbreğin boyutunu ve şeklini belirlemek ve bir kütle, böbrek taşı, kist veya diğer tıkanıklıkları veya anormallikleri tespit etmek için kullanılır.

Elektrokardiyogram (EKG). Bu test kalbin elektriksel aktivitesini kaydeder, anormal ritimleri (aritmiler) gösterir ve kalp kası hasarını tespit eder.

Böbrek biyopsisi. Belli durumlarda, çok gerekli olduğunda yapılır. Bu prosedür, doku örneklerinin (bir iğne ile veya ameliyat sırasında) mikroskop altında incelenmek üzere vücuttan çıkarılmasını içerir. Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda böbrekler küçülmüşse (kanama riskik ve pek de yararlı olmadığı için) genellikle yapılmaz.

Böbrek Yetmezliği Tedavisi

Böbrek yetmezliği için özel tedavi, çocuğunuzun doktoru tarafından aşağıdakilere göre belirlenecektir:

Çocuğunuzun yaşı, genel sağlığı ve tıbbi geçmişi

Hastalığın derecesi

Hastalığın tipi (akut veya kronik)

Çocuğunuzun belirli ilaçlar, işlemler veya tedaviler için toleransı

Hastalığın seyri için beklentiler

Fikriniz veya tercihiniz

Akut böbrek yetmezliğinin tedavisi altta yatan nedene bağlıdır. Tedavi şunları içerebilir:

Hastaneye ne zaman yatırılır?

Ağır sıvı kaybı varsa, damar içine sıvıların büyük hacimlerde uygulanması

Hipertansiyon varsa kontrol altına alınması

Sıvı yüklenmesi varsa idrar söktürücüler verilmesi

İdrar akımı sağlanamazsa periton diyalizi veya hemodiyaliz uygulanması

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Tedavi

Hipertansiyonu kontrol altına almak

Anemi (kansızlık) tedavisi

Kalsiyum-fosfor dengesini sağlamak

Beslenme – Uygun diyet, tuz kısıtlaması, yeterli kalori sağlanması

Asit-baz dengesini sağlamak

Öğrenme ve gelişimsel sorunlarla başa çıkmak

Enfeksiyonların tedavisi

Diyaliz tedavisi (Hemodiyaliz veya periton diyalizi)

Böbrek nakli