Böbrek Hasarına Neden Olabilen Nefrotoksik (Böbreğe Zararlı) İlaçlar

Böbrek Hasarına Neden Olabilen Nefrotoksik (Böbreğe Zararlı) İlaçlar
Hangi İlaçları Kullanırken Böbrek Hasarı Yönünden Daha Dikkatli Olmak Gerekir?

Bu ilaçlardan herhangi birini almadan önce, ciddi (ve bazen ölümcül) böbrek hasarına neden olduklarının bilindiğini unutmayınız. Bu ilaçların böbreğe zarar verme ihtimalinin olması, bunların her zaman ve her dozda zararlı olacağı anlamına gelmez. Mevcut hazırda bir böbrek bozukluğu olmayan insanlarda bu ilaçlar gerçek endikasyonunda yani hakikaten gerekli ise reçete edilmeli, dozu hekim tarafından çok dikkatli bir şekilde hesaplanıp düzenlenmeli ve ilacı alacak hasta da önerilere harfiyen uymalıdır. Genellikle bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi hem sıvı alımının bozulduğu, hem de sıvı kaybının fazla olduğu durumlarda böbreğe zarar verebilecek (nefrotoksik) ilaç kullanımından kaçınmak yararlı olacaktır. Ayrıca aynı etkiyi gösteren ama böbrek hasarı yapma potansiyeli daha düşük olan ilaçlar öncelenmelidir. Yine de zorunlu olarak bu ilaçları kullanmak gerekiyorsa ve hastada böbreklerin suyu atma kapasitesinde bir bozukluk yoksa, bu ilaçlar kullanılırken hasta bol su ve diğer sıvıları tüketmelidir.

Halihazırda böbrek problemleriniz varsa, bu ilaçlar küçük dozlarda bile ölümcül olabilir. Bu nedenle, yalnızca doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçları aldığınızdan ve önerilen doza uyduğunuzdan emin olmanız gerekir. Aşağıda böbreğe toksik etki yapabilecek bazı ilaç grupları içinden en sık zararlı olabilen ilaç etken maddeleri verilmiştir:

1. Antibiyotikler

Siprofloksasin, metisilin, vankomisin, aminoglikozidler, sefalosporinler, amfoterisin B, basitrasin ve sülfonamidler.

2. Ağrı Kesiciler

Asetaminofen (parasetamol), aspirin, ibuprofen, naproksen ve diğer reçeteli ve reçetesiz ağrı kesiciler dahil.

3. COX-2 İnhibitörleri (Romatizmada kullanılan bir grup ilaç, bir kısmı yan etkiler nedeniyle piyasadan çekildi)

Celecoxib, rofecoxib ve valdecoxib.

4. Mide Ekşimesi İlaçları

Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol ve esomeprazol gibi proton pompası inhibitörleri.

5. Antiviral İlaçlar

Herpes enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılan asiklovir ve tümü HIV tedavisinde kullanılan indinavir, ritonavir ve tenofovir.

6. Yüksek Tansiyon İlaçları

Kaptopril, lisinopril, ramipril ve kandesartan ve valsartan gibi anjiyotensin reseptör blokerleri dahil.

7. Romatoid Artrit İlaçları

Sıtma ve sistemik lupus eritematozusun yanı sıra romatoid artriti tedavi etmek için kullanılan infliksimab, klorokin ve hidroksiklorokin.

8. Bipolar Bozukluk İlaçları

Lityum

9. Havale önleyici ilaçlar

Fenitoinve trimethadione

10. Kemoterapi İlaçları (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar)

İnterferonlar, pamidronat, sisplatin, karboplatin, siklosporin, takrolimus, kinin, mitomisin C, bevacizumab, sisplatin, karboplatin ve metotreksat.

11. Osteoporoz ve Hiperkalsemi İlaçları

Zoledronik asit.

12. Reçeteli ve Reçetesiz Müshiller

Sodyum fosfat ürünleri.

13. Hipertiroidi İlaçları

Propiltiyourasil

14. Kontrast Boya

Radyolojide MR çekerken ve BT çekerken kullanılan boyalar.

15. Ülser İlaçları

Simetidin ve diğerleri

16. Yasadışı Uyuşturucular

Kokain, eroin ve amfetaminler.

Böcek öldürücüler, herbisitler ve etilen glikol dahil kimyasallar da akut böbrek hasarına neden olabilir.

Bu ilaçlar böbreğe toksik etki yaptığı taktirde ani böbrek yetmezliği, dahil olmak üzere istenmeyen kötü sonuçlara yol açabilir:

Akciğerlerde sıvı birikmesinin neden olduğu nefes darlığı

Kalbinizi örten zarın (kalp zarının) iltihaplanmasının neden olduğu göğüs ağrısı.

Elektrolit dengesizliğinin neden olduğu kas zayıflığı

Hayatta kalmak için kalıcı diyaliz veya böbrek nakli gerektiren kalıcı böbrek hasarı.

Ölüm

Kimyasalları detoksifiye eden ve ilaçları metabolize eden karaciğeriniz de dahil olmak üzere diğer organlar da bu ilaçların bir kısmından etkilenir.